Jacky Bostoen, photographer

shadow is not only a lack of light
“Het was donker. En plots was er licht. En beide bestonden. En het licht schiep de schaduw. En de cirkel was rond.“
Ik hou van licht. Wie niet? Evenzeer bemin ik de schaduw. De plek waar ik als fotograaf vertoef. In de luwte, als observator. Anticiperend op momenten om te vatten. Eén klik, en je grijpt de eeuwigheid, in dat spel van licht en schaduw.
In mijn donkere kamer kom ik thuis. En daar snak ik naar het licht. Mijn cirkel is rond.